สอนร้องเพลง | โทนเสียงและการออกเสียง

สอนร้องเพลง - โทนเสียงและการออกเสียง โทนเสียง (Tone) ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีโทนเสียงที่แตกต่างกัน บางคนมีเสียงต่ำ บางคน...

Read More