สอนร้องเพลง | เทคนิคการฝึกร้องเพลงอย่างมืออาชีพ

สอนร้องเพลง, เรียนร้องเพลง

สอนร้องเพลง - เทคนิคการฝึกร้องเพลงอย่างมืออาชีพ การขับร้องให้ได้เสียงที่มีคุณภาพ นั้น หมายถึง การขับร้องให้ได้เสียงที่ชั...

Read More

สอนร้องเพลง | “ฟัง” ไม่ใช่ “ได้ยิน” เทคนิคง่ายๆ ในการฝึกร้องเพลง

"ฟัง" ไม่ใช่ "ได้ยิน" เทคนิคง่ายๆ ในการฝึกร้องเพลง ในคลาสสอนร้องเพลงของผม ชอบมีนักเรียนใจร้อน อยากร้องให้เพราะๆ แต่ไม่ชอ...

Read More