Be Elegance – รักเราไม่เท่ากัน (Mild)

Be Elegance - รักเราไม่เท่ากัน (Mild)

สำหรับเพลง Cover ที่ทั้งมีการฝึกซ้อมประสานเสียง Arrange ดนตรีใหม่ รวมทั้งถ่าย MV ด้วยแล้ว คงไม่มีวงไหนทำได้เร็วและดีเท่า...

Read More