สอนร้องเพลง | การร้องเพลงก็เหมือนการเดินทาง

บทความสอนร้องเพลงที่ผมเคยพิมพ์ไว้เมื่อหลายปีก่อน ผมเคยสอนลูกๆ ในคลาสเรียนร้องเพลง เรื่อง “การร้องเพลงกับการเดินทาง” ว่า ...

Read More

สอนร้องเพลง | การร้องเพลงกับ “ความกล้า”

การเรียนร้องเพลง ไม่ใช่แค่ฝึกการออกเสียงร้องให้เพราะ แต่เรายังได้ฝึกความกล้า ความมั่นใจ ฝึกภาษา ฝึกทักษะและความเข้าใจในด...

Read More

สอนร้องเพลง | ผิดแล้วอย่าหยุด

เวลาผมสอนร้องเพลง  สิ่งหนึ่งที่ผมเจอจากเด็กนักเรียนผมเกือบทุกคนเลย คือ ระหว่างร้องเพลง เค้าชอบกังวลว่า "ถูกมั๊ย" บางคนร้...

Read More

สอนร้องเพลง | จังหวะและเมโลดี้ คือ โครงสร้างของเพลง

จังหวะและเมโลดี้ คือ โครงสร้างของเพลง ช่วงหลังๆ ผมฟังเด็กๆ ยุคใหม่ร้องเพลง แล้วรู้สึกว่า ทำไมเด็กเดี๋ยวนี้... ส่วนใหญ่ร้...

Read More

สอนร้องเพลง | ร้องเพลงให้เพราะง่ายจะตาย

เรียนร้องเพลง : ร้องเพลงให้เพราะง่ายจะตาย การร้องเพลงเพราะคืออะไร? ต้องพลังเสียงเยอะๆ เหรอ? ต้องเอื้อนเก่งๆ เทคนิคเยอะๆ ...

Read More