สอนร้องเพลง | อยากเป็นส่วนหนึ่งของดนตรี แต่ไม่รู้จักดนตรี

สอนร้องเพลง - อยากเป็นส่วนหนึ่งของดนตรี แต่ไม่รู้จักดนตรี เวลาอยากเขียนเรื่องการร้องเพลงที่ไร ผมก็อยากพูดถึงแต่เรื่องเบส...

Read More

Be Elegance – 5 Years | คนที่ไม่เข้าตา | หยุด | เหรอ | เธอทั้งนั้น | ใจนักเลง | มาทันเวลาพอดี

https://www.youtube.com/watch?v=ot7rtzxorzk Be Elegance - 5 Years | คนที่ไม่เข้าตา | หยุด | เหรอ | เธอทั้งนั้น | ใจนักเล...

Read More