สอนร้องเพลง | วิธีแก้อาการตื่นเต้นเมื่อต้องร้องเพลง

สอนร้องเพลง - วิธีแก้อาการตื่นเต้นเมื่อต้องร้องเพลง เวลาผมไปไหนมาไหนเจอน้องๆ หลายคนที่รู้จักมักคุ้นกัน มักจะมีคำถามเสมอๆ...

Read More

สอนร้องเพลง | การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นร้องเพลง

สอนร้องเพลง, เรียนร้องเพลง, เตรียมความพร้อม

สอนร้องเพลง - การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นร้องเพลง การร้องเพลงสักเพลงหนึ่งให้ได้ดี (ไม่ใช่แค่ร้องให้ได้) ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ...

Read More

สอนร้องเพลง | เทคนิคการฝึกร้องเพลงอย่างมืออาชีพ

สอนร้องเพลง, เรียนร้องเพลง

สอนร้องเพลง - เทคนิคการฝึกร้องเพลงอย่างมืออาชีพ การขับร้องให้ได้เสียงที่มีคุณภาพ นั้น หมายถึง การขับร้องให้ได้เสียงที่ชั...

Read More

สอนร้องเพลง | โทนเสียงและการออกเสียง

สอนร้องเพลง - โทนเสียงและการออกเสียง โทนเสียง (Tone) ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีโทนเสียงที่แตกต่างกัน บางคนมีเสียงต่ำ บางคน...

Read More

สอนร้องเพลง | ปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงพูดและเสียงร้องที่ดี

สอนร้องเพลง - การหายใจ ปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงพูดและเสียงร้องที่ดี ได้แก่ อวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกาย มีการทำงานที่ประส...

Read More

สอนร้องเพลง | เสียงของคนเราเกิดจากอะไร?

สอนร้องเพลง - เสียงของคนเราเกิดจากอะไร? เสียง (Voice) เครื่องดนตรีประจำตัวที่มนุษย์ทุกคนต้องมีติดตัว เพราะอวัยวะในการเปล...

Read More