สอนร้องเพลง | การร้องเพลงกับ “ความกล้า”

การเรียนร้องเพลง ไม่ใช่แค่ฝึกการออกเสียงร้องให้เพราะ แต่เรายังได้ฝึกความกล้า ความมั่นใจ ฝึกภาษา ฝึกทักษะและความเข้าใจในด...

Read More

สอนร้องเพลง | ผิดแล้วอย่าหยุด

เวลาผมสอนร้องเพลง  สิ่งหนึ่งที่ผมเจอจากเด็กนักเรียนผมเกือบทุกคนเลย คือ ระหว่างร้องเพลง เค้าชอบกังวลว่า "ถูกมั๊ย" บางคนร้...

Read More