Be Elegance – คนในไม่ออก คนนอกไม่เข้า

Be Elegance - คนในไม่ออก คนนอกไม่เข้า

พวกเรา Be Elegance คิดอยู่เสมอว่า การร้องเพลง คือสิ่งที่เรารัก
เส้นทางการร้องเพลงของเราจึงต้องฝันฝ่าและก้าวเดินต่อไป
และหวังว่าเพื่อนๆ จะยังเป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดไป

Be Elegance – คนในไม่ออก คนนอกไม่เข้า (7 O’Clock)

http://www.youtube.com/watch?v=xPSVddFaDvo

Comments

comments