สอนร้องเพลง | จังหวะและเมโลดี้ คือ โครงสร้างของเพลง

จังหวะและเมโลดี้ คือ โครงสร้างของเพลง ช่วงหลังๆ ผมฟังเด็กๆ ยุคใหม่ร้องเพลง แล้วรู้สึกว่า ทำไมเด็กเดี๋ยวนี้... ส่วนใหญ่ร้...

Read More

สอนร้องเพลง | ร้องเพลงให้เพราะง่ายจะตาย

เรียนร้องเพลง : ร้องเพลงให้เพราะง่ายจะตาย การร้องเพลงเพราะคืออะไร? ต้องพลังเสียงเยอะๆ เหรอ? ต้องเอื้อนเก่งๆ เทคนิคเยอะๆ ...

Read More

สอนร้องเพลง | “ฟัง” ไม่ใช่ “ได้ยิน” เทคนิคง่ายๆ ในการฝึกร้องเพลง

"ฟัง" ไม่ใช่ "ได้ยิน" เทคนิคง่ายๆ ในการฝึกร้องเพลง ในคลาสสอนร้องเพลงของผม ชอบมีนักเรียนใจร้อน อยากร้องให้เพราะๆ แต่ไม่ชอ...

Read More

สอนร้องเพลง | ฝึกร้องเพลงให้ดี ต้องเริ่มที่ Basic

วันก่อนนั่งฟังเพลงที่เด็กๆ รุ่นใหม่ร้องเพลง แล้วผมก็บ่นว่า Back to the basic กันเถอะ เพราะเด็กสมัยใหม่หลายคนยังมีความเข้...

Read More