สอนร้องเพลง | เสียงของคนเราเกิดจากอะไร?

สอนร้องเพลง – เสียงของคนเราเกิดจากอะไร?

เสียง (Voice)

เครื่องดนตรีประจำตัวที่มนุษย์ทุกคนต้องมีติดตัว เพราะอวัยวะในการเปล่งเสียง เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่โดยธรรมชาติ การร้องเพลงก็เหมือนกับการเล่นดนตรี เสียงของคนเราก็เปรียบเสมือนกับเครื่องดนตรี การเล่นดนตรีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ ฝึกฝนพื้นฐาน วิธีเล่น เทคนิคการเล่นต่างๆ

การที่จะเป็นนักร้องที่ดีได้นั้น เราจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาฝึกฝนมากพอสมควร ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกฝนนั้นจะเป็นบันไดที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะนำไปประกอบอาชีพการร้องเพลงเป็นนักร้องในวงการบันเทิง หรือนักร้องประกวด

 

เสียงของคนเราเกิดจากอะไร

เสียงของคนเราเกิดจากอวัยวะส่วนลำคอ ซึ่งส่วนลำคอของมนุษย์นั้น ประกอบด้วย หลอดเสียง หรือกล่องเสียง (Larynx) ซึ่งอยู่ที่ลำคอบริเวณที่เราเรียกว่าลูกกระเดือก (Adam’s apple) อยู่เหนือท่อหลอดลม (Trachea) และใต้ท่อช่องคอ (Pharynx) กล่องเสียงประกอบด้วยกระดูกอ่อนหลายชิ้น ซึ่งยึดติดกันได้ด้วยกล้ามเนื้อ, เอ็นสายเล็กๆ และพังผืด ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล่องเสียง ภายในกล่องเสียงจะมีช่องว่างเล็กๆที่เรียกว่า Laryngeal Cavity ซึ่งจะมีแผ่นเนื้อเยื่อบางๆ 2 เส้นยื่นออกมาเหมือนปีก 2 ข้างของหลอดลม ความยาวประมาณครึ่งนิ้ว ขึงจากหน้าไปหลังซึ่งเรียกว่า เส้นเสียง (Vocal Cord) ซึ่งมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้หย่อน ตึง หรือเปลี่ยนรูปได้

สอนร้องเพลง

สอนร้องเพลง

เสียงเกิดจากลมหายใจ การหายใจเพื่อออกเสียงที่ดีนั้น ควรจะต้องหายใจโดยผ่านทั้งทางจมูกและปากพร้อมกันทั้ง 2 ทาง โดยหายใจผ่านทางจมูกประมาณ 20 % และผ่านทางปาก ประมาณ 80 % เพราะการหายใจทางปากนั้น สามารกเก็บลมได้มากกว่าและเร็วกว่าการหายใจทางจมูกเพียงทางเดียว อากาศที่หายใจเข้าไปจะเข้าสู่ปอด กระบังลมจะยืดตัว ดันอวัยวะภายในช่องท้องให้ลงต่ำ เพื่อที่จะได้เก็บลมไว้ได้มากๆ เมื่อเราหายใจออก กระบังลมจะต้อนอากาศเหล่านี้ผ่านทางช่องจมูกหรือปาก ซึ่งในขณะที่แรงลมถูกปล่อยออกมาจากปอด ผ่านหลอดลมและเชื่อมต่อไปยังบริเวณเส้นเสียงนั้น เส้นเสียงจะถูกแรงลมดันให้เกิดการสั่นสะเทือน จนทำให้เกิดเป็นคลื่นเสียงสูงๆ ต่ำๆ ขึ้นมา จากนั้นเสียงจะถูกปรับแต่งเป็นคำพูดหรือเสียงร้อง และเกิดความก้องกังวาน โดยอวัยวะต่างๆ ภายในช่องปาก เช่นเพดานเหงือก ลิ้น ฟัน ริมฝีปาก รวมไปถึงโพรงในช่องปากและจมูกด้วย

 

เส้นเสียงของคนเรานั้นหากจะเปรียบเปรย ก็ไม่ต่างจากไวโอลินสักเท่าไหร่ เพราะไวโอลินจำเป็นต้องมีคันชักสำหรับสี เพื่อให้เกิดเสียง เส้นเสียงของคนเราก็จำเป็นที่จะต้องมีลมหายใจ มาสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดเสียงเช่นเดียวกัน ส่วนช่องคอ,กล่องเสียง ,ช่องปาก,ทรวงอก และศรีษะ   ก็เปรียบได้เสมือนกับ ตัวไวโอลินที่มีหน้าที่ทำให้เสียงที่ได้นั้นเกิดความก้องกังวาน นอกจากการหายใจ การใช้กล่องเสียงและเส้นเสียงแล้ว ยังมีอวัยวะต่างๆที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการร้องเพลง อีกมายมาย เช่น ลิ้น ริมฝีปาก เพดานปาก ขากรรไกร และฟัน ก็เป็นส่วนประกอบในการทำให้คำร้องเกิดความชัดเจน

การเป็นนักร้องนั้น นอกจากจะต้องรู้จักวิธีการผลิตเสียงออกมาให้ได้คุณภาพแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงคำร้อง และมีความสามารถที่จะถ่ายทอดคำร้องในบทเพลงนั้นๆ ผ่านน้ำเสียงและท่าทางการแสดงออกได้อีกด้วย

สนใจเรียนร้องเพลงกับ อี-มิวสิค โทร. 0843557700

Comments

comments